Friday, October 2, 2015

APAKAH TAKAFUL

APAKAH TAKAFUL

Takaful mengikut tafsiran syara' ialah pakatan satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan tolong menolong antara satu sama lain.

Tujuan Takaful


Sistem takaful adalah satu saluran yang membolehkan individu berikhtiar untuk saling bantu membantu bagi menghadapi risiko serta menyediakan manfaat dalam mengurangkan beban kewangan.* Menjaga kebajikan sosial

* Mewujudkan keharmonian sosial
* Sebagai saluran atau mekanisma sosial di mana,"The fortune many compensate the    unfortunate few".


Ciri - Ciri Takaful Tiada unsur riba'Tiada unsur gharar (ketidakpastian)Tiada unsur maisir (judi)Ada tabarru' (derma ikhlas) Ada perkongsian Al-Mudharabah (keuntungan ) Akad yang dipersetujui.* Tiada unsur riba]

* Tiada unsur maisir (judi)
* Tiada unsur gharar
* Ada perkongsian untung (Al-Mudharabah) 

KONSEP TABARRU'

Bererti membuat kebajikan atau derma bersyarat dengan redha. Ia dilakukan secara sedar dengan niat untuk saling bantu membantu.


* Tabarru' adalah perkataan Arab bermaksud Membuat Kebajikan / Membuat Derma    Bersyarat /   Mengurniakan Dengan Redha Sendiri

* Tabarru' dilakukan dengan sedar di atas niat yang suci murni untuk tujuan membantu.
* Tanpa tabarru' urusan takaful akan menjadi Gharar, sama seperti jualbeli seperti  insurans.
* Dengan konsep tabarru' , unsur Gharar dan Maisir dapat dihindarkan.
* Daripada tabung tabarru', manfaat dibayar.
* Melalui tabaru', risiko kemalangan dipikul oleh sesama peserta yang mentabarru' dan bukannya syarikat.
* Dengan perlaksanaan tabarru' kita faham bahawa AIA Public Takaful bukan menjual  insurans Islam tetapi Pengendali tabung tabarru' tersebut.
* Wujudnya tabarru', peserta akan juga sama memikirkan untuk membantu rakan-rakan  yang lain (iaitu semangat bertabarru')
* Wang tabarru' bukanlah kepunyaan syarikat. Syarikat hanya pengendali dan menentukan  hak diberikan secara adil.
* Konsep tabarru' mestilah dihayati. Tanpa penghayatan urusan takaful menjadi tiada beza  dari insurans. 


Dapatkan Plan Takaful dari AIA Public Takaful Sekarang
Demi Masa Depan anda & Keluarga

Whatsapp / sms +6019 370 2629 - Nasri

1 comment:

  1. Kalau dah pernah buat operation, ketulan di perut, tapi bukan kanser boleh ke saya buat medikal kad. Operation tu dah 10 tahun lepas.

    ReplyDelete